DIO IS EEN NETWERKORGANISATIE MET INTRINSIEK GEDREVEN DESKUNDIGE MENSEN MET EEN PASSIE VOOR VERDUURZAMING.

Vanuit de verbindende kracht helpen wij u zowel pragmatisch als strategisch met duurzame oplossingen voor uw organisatie en/of partijen in de keten. DIO is gespecialiseerd in marktonderzoek, co-creatie en sales. Door onze unieke integrale aanpak begeleiden wij uw project van begin tot eind: vanaf het idee, de uitwerking van de strategie tot aan de inbedding van uw organisatie, ondernemerschap, communicatie en stakeholdermanagement. Wij kunnen u met raad en daad voorzien aan versnellings- en besparingsscenario’s. DIO is de eerste partij die de Nederlands markt opgaat met intersectorale dienstverlening vanuit een visie integrale samenhangende benadering. DIO is de basis voor KETENsamenwerking naar aanleiding van haar onderzoek.

EXPERTISE

Duurzaam en MVO, nieuwe bedieningsconcepten en sociale innovatie zijn nieuwe onderwerpen die als gevolg KETENsamenwerking en procesontwikkeling met zich meebrengen. Trends zoals energie neutraal wonen, energie besparing, comfortabel wonen en werken, leren op de werkplek, ketenintegratie en sociale innovatie zijn het gevolg. Door te innoveren creëer je toegevoegde waarde voor de eindklant.

DIENSTEN

block item img

CO-CREATIE

Co-creatie en samenwerking helpt in het delen van kennis over actuele ontwikkelingen en leerervaringen. De impact van co-creatie is enorm en helpt organisaties anders organiseren in de 21e eeuw. Organiseren gericht op duurzame innovatie en met oog voor toegevoegde waarde voor alle betrokkenen. Organiseren vanuit het bewustzijn dat we collectief tot veel meer in staat zijn als we eigen belangen in evenwicht brengen met belang van het geheel. De bouwsteen co-creatie geeft helderheid in discrepanties. Samen klantbehoeften achterhalen, samen nieuwe doelen stellen, samen nieuwe (werk) afspraken maken en/of samenwerken in de KETEN. Wij helpen door middel van een co-creatieproject. Hiervoor heeft DIO in mei 2014 met succes de ‘bouw innovatie avond’ met Maxime Verhagen georganiseerd. Voor onze co-creatieprojecten maken we gebruik van Design Thinking als methode om tot oplossingen en afspraken te komen.

 

block item img

SOCIALE INNOVATIE

Een van de manieren om het binnen de bouwsector te verbeteren, is door beter samenwerken. We kunnen niet meer denken in hokjes. Andere sectoren hebben de intersectorale aanpak al succesvol toegepast (landbouw/ schepen industrie). De verwachtingen in de bouwsector van integrale aanpak zijn hoog: reductie van faalkosten, efficiency dan wel kostenreductie in het bouwproces, verbeterde samenwerkingsrelaties en meer kansen voor productinnovatie. De ontkokering, digitalisering en andere maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere manier van werken. Het is nu de tijd om te veranderen! Maar hoe? Dat vraagt om nieuwe vaardigheden. Samenwerken, luisteren en goed communiceren is een kunst. Niet iedereen heeft dat in die mate op school geleerd. Techneuten worden vooral geschoold op hun technische vakkennis. De techneut weet heel goed de kneepjes van het vak, terwijl het breed meepraten over vraagstukken buiten het eigenvakgebied juist zo belangrijk is in een project. En het levert ook ontzettend veel op! De integraal opgeleide techneut (ook technicus) draagt zorg voor vernieuwing voor het bedrijfsleven.

block item img

KETENINTEGRATIE

De nieuwe professional door DIO opgeleid, werkt aan een slimmer bouwproces. De huidige particulier wil een nieuw gebouw waarin hij zijn geld wil gaan verdienen, zeggenschap over het product, geen opleverpunten meer en levering op een tijdstip die in zijn planning past. Dan kijkt hij naar de kosten op de korte maar vooral ook op de lange termijn. Naar de ‘total cost of ownership’. Het proces dat in dat gebouw gaat plaatsvinden wordt dan belangrijk. Pas als je weet wat dat proces is, wat de drijfveren van die klant zijn, dan pas kun je hem het beste adviseren. Daar moet je dus in verdiepen.

block item img

LEERGANG KETENMANAGEMENT

In samenwerking met The New Studies (Particuliere onderwijsinstelling Amsterdam) heeft DIO een leergang ontwikkeld die je helpt een brug te slaan tussen denkbeelden en een concrete resultaatgericht aanpak. Experts kunnen op het gebied van ketenmanagement hun unieke en actuele kennis delen met de groep.

 

 

 

PROJECTEN

block item img

VERDUURZAMING BEVORDERT SAMENWERKING

Verduurzaming gaat over de toekomst. Een toekomst waarin maatschappelijke thema’s als duurzaamheid, energiebesparing en een lang leven leren volop kansen lijken te bieden aan innovatieve bedrijven. Er zijn echter ook ontwikkelingen gaande die alle bedrijven raken. Ontwikkelingen die gewoon doorgaan, ondanks de gevolgen van de recessie waar veel bedrijven nu mee kampen. De klant verandert en wil een maatwerkoplossing in plaats van een standaardproduct. De verhouding tussen partners binnen de bouwkolom krijgt andere vorm en inhoud. Op de arbeidsmarkt zien we dat vergrijzing en ontgroening zorgen voor krapte op de arbeidsmarkt. En de arbeidsrelatie tussen werknemers en werkgevers wordt anders ingevuld.

block item img

ENERGIE0WONINGEN 2015

DIO is kennispartner van de DEAL Stroomversnelling Koopwoningen. Hiermee spreekt DIO publiekelijk haar ambitie uit om de kennis en ervaringen die worden opgedaan tijdens de Stroomversnelling breed beschikbaar te stellen aan de hand van een bedieningsconcept. DIO is daarmee actief in de ontwikkeling van een marketing- en salesstrategie die de klantreis werkelijk central stelt en de salesrol richting de eindklant binnen het gezamenlijk communicatieplan expliciteert. Zo wordt het mogelijk voor bouwers, installateurs en gemeenten te leren van de ervaringen van de koplopers, om hiermee opschaling te ondersteunen. Benieuwd naar de kennis die ontstaat binnen deze innovatieprocessen? Neem contact op met DIO – Christa Wouda op 06-2154 1819.

block item img

ENERGIE

Duurzaamheid, energiezuinigheid, hernieuwbare energie: allemaal urgente maatschappelijke thema’s. De 0-energieomgeving is een omgeving – zoals een wijk, gemeente of tunnel – die in staat zijn om zelf te voorzien in de benodigde energie. Duurzame energiebronnen maken het mogelijk om bestaande woonwijken energieneutraal te maken. Op deze gedachte is DIO gestart met het project ‘meesterlijk duurzaam personeel’. Een project waarbij werkloze bouwvakkers worden omgeschoold naar montagespecialist zonne-panelen in de provincie Brabant.

block item img

LEREN OP AFSTAND = EFFICIËNT LEREN

Een groot engineering bureau en specialist in openbare verlichting komt met de volgende vraag bij ons: hoe kunnen we onze leertrajecten efficiënter vorm geven? Zo zijn onze monteurs voor elke verplichte certificering niet productief. Dit traject herhaalt zich elke 3, 5 en 10 jaar waardoor de verletkosten de pan uit rijzen.

Het traject kost wel tijd (verletkosten) en dus geld. Vandaar dat DIO naar mogelijkheden zoekt om efficiënter te leren. Natuurlijk met behoud van effectiviteit en inspiratie. We zetten ze op het spoor van een nieuwe leeromgeving, een open source leeromgeving voor alle gebruikers in de installatie en de bouw.

HOE WERKT DIO?

DIO brengt mensen in beweging door fris en ondernemend te zijn. Wij verrassen u met originele strategieën vanuit een integrale samenhangende benadering. Met een mindset op ‘integraal samenwerken’, vernieuwend leiderschap waarbij competenties worden vertaald naar klantgerichte opstelling, goede communicatie, samenwerken en het verhogen van servicegerichtheid. Uw servicegerichtheid verbetert snel en de samenwerking met uw klant en stakeholders is helder. Dat doen wij met een team van specialisten. Samen vormen zij DIO, een club met nieuwe ideeën voor realistische doelen.

DIO heeft samenwerkingsverbanden met KIEN, Building Changes, OTIB, FUNDEON, SBRCUR.net en Hub Creations. En is drager van het merk Building Changes.

CONTACT OPNEMEN MET DIO?

Legmeerdijk 2c, 1187ND Amstelveen

Bouwcampus TU Delft, Van der Burghweg 1 in Delft

T. 020 - 44 17 883 | M. 06 - 21 54 18 19 | E. christa@diobv.nl